Expertpanel

Op initiatief van het ICC is in oktober 2014 het expertpanel IBD in het leven geroepen.
Het doel is om een individueel (bij voorkeur op wetenschappelijk bewijs gestoeld) behandeladvies te formuleren voor complexe IBD­-gerelateerde problemen.

Leden expertpanel
Het expertpanel bestaat uit MDL-­artsen en chirurgen uit de academie en periferie met een specifieke belangstelling voor IBD

Doelgroep
Alle artsen die IBD-patiënten en gerelateerde problemen behandelen kunnen IBD-gerelateerde problemen voorleggen aan het panel.

Hoe kunt u een patiënt aanmelden?
Patiënten kunnen worden aangemeld door hier te klikken en het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Binnen 3 werkdagen krijgt u per email het advies van het panel terug.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: ibd.expertpanel@amsterdamumc.nl
Home / Contact / Disclaimer / Links / © 2022 Initiative on Crohn and Colitis