Missie en visie

In het jaar 2003 heeft een groep enthousiaste gastro-enterologen de stichting ‘Initiative on Crohn and Colitis' (ICC) opgericht. Zij hebben afgesproken hun inspanningen op het gebied van IBD onderzoek te bundelen met als doel de kwaliteit van het leven van patiënten met chronische darmziekten te verbeteren.

De missie van het ICC is het verbeteren van de kwaliteit van leven van IBD-patiënten door wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van IBD en door ontwikkeling en toepassing van nieuwe therapieën (zorginnovatie).

Het ICC richt zich bij het realiseren van die doelstelling op drie speerpunten: zorg en voorlichting aan de patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, onderwijs aan artsen en verpleegkundigen en medisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en genezing van chronische darmziekten.

Agenda

ICC-dag 2018

25-09-2018

ICC-DAG 2018

Noteer vast in uw agenda 25 september 2018!
Op de  4e dinsdag in september zal de ICC-dag 2018 gehouden worden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)


Bekijk alle evenementen